Mūsu filozofija

YoPlayDo fonda misija ir pēc iespējas vairāk bērnu un jauniešu iesaistīt ar futbolu saistītās programmās un pasākumos, lai veidotu spēcīgu un veselīgu jauno paaudzi tolerances un izpratnes garā neatkarīgi no viņu nacionālās, etniskās un sociālās piederības .

Mums ir svarīgi uzlabot un pilnveidot jau esošo sadarbību starp līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un visā pasaulē, kā arī iesaistīt jaunas organizācijas un līdzigi domājošus cilvēkus programmu realizācijai. YoPlayDo programmas digitālās iespējas palīdzēs veidot vērtīgas futbola mācību sesijas un sacensības.

Mēs esam ieinteresēti veicināt futbolu kā ilgspējīgu sociālās attīstības instrumentu, lai radītu vienotu un tolerantu sabiedrību, kuras uzmanības centrā būtu starptautiskās, nacionālās un vietējās sabiedrības programmas jauniešiem Latvijā, Eiropā un reģionos, kur tas visvairāk nepieciešams.

YoPlayDo fonda galvenais mērķis ir sniegt vislabākās kvalitātes mūsdienu risinājumus jaunatnes sasniegumiem, jo īpaši reģionos, kur tas visvairāk nepieciešams.

Fonda mērķi
  • Iesaistīt pēc iespējas vairāk bērnu futbolā
  • veicināt futbolu kā sociālās attīstības instrumentu , lai veicinātu sekmētu izglītību, veselību un miera veidošanu
  • uzturēt un pilnveidot esošo sadarbību starp līdzīgi domājošām organizācijām Latvijā un visā pasaulē
  • organizēt grassroot futbola skolu un treniņus jauniešiem no sociāli neaizsargātākajām grupām, ļaujot pavadīt savu brīvo laiku lietderīgi un aizraujoši, piemēram: iesaistīt jaunos spēlētājus no bērnu namiem, sociālajām ģimenēm utt.
  • lai palīdzētu futbola organizācijām visnabadzīgākajos pasaules reģionos izmantot modernu programmatūru
  • audzināt spēcīgu un veselīgu jauno paaudzi tolerances un izpratnes garā neatkarīgi no bērnu un jauniešu izcelsmes, nacionālās, etniskās un sociālās piederības
  • iesaistīt meitenes futbolā, tādējādi izskaužot jebkuras dzimuma diskriminācijas pazīmes
  • iemācīt bērniem cienīt autoritātes un strādāt komandā, veicināt viņu vēlmi gūt panākumus
  • būt spēkam, kas futbolā iedvesmo visu pasauli

Futbols ir ne tikai skaista un aizraujoša spēle, bet arī spēks un universāla valoda, kas vieno ne šķir. Futbols ir var būt spēcīgs ierocis pret diskrimināciju, nabadzību un rasismu. Spēcīgi komandas spēlētāji un līderi, jaunieši, kas zina , kur smelties spēku ir katras valsts sapnis. Mēs vēlamies, lai šis sapnis piepildās pateicoties mūsu programmatūrai. YoPlayDo fonds kopā ar YoPlayDo uzņēmumu var pozitīvi ietekmēt jauniešu dzīvi un kopienaa, kurās viņi dzīvo.

"Sports var mainīt pasauli. Sports var iedvesmot, sports var apvienot tā, kā maz , kas uz šīs Pasaules spēj.”

Ļaujiet mums kopā kļūt par spēku, kas iedvesmos visu pasauli

Papildus infromācijai, lūdzu zvaniet pa tālruni ++371 28333575 vai rakstiet uz support@yoplaydo.com, faktiskā adrese: Daugavpils, Vienības iela 20, LV-5401.